Zły komin i za mało powietrza do spalania


Instalacja układana w podłodze powinna być zrobiona z jednego odcinka od rozdzielacza do grzejnika. Połączenia rur w podłodze są miejscem potencjalnych przecieków
Instalacja układana w podłodze powinna być zrobiona z jednego odcinka od rozdzielacza do grzejnika. Połączenia rur w podłodze są miejscem potencjalnych przecieków

Do prawidłowego działania co. jest konieczna niezawodna praca kotła i instalacji odprowadzającej spaliny.
Kocioł z palnikiem atmosferycznym (pobierający do spalania powietrze z pomieszczenia, w który jest zainstalowany) będzie źle pracował, a w skrajnej sytuacji wyłączy się, gdy ilość świeżego powierza dopływająca do komory spalania będzie niewystarczająca. Powietrze można doprowadzić przez otwór nawiewny w ścianie zewnętrznej, nawiewniki w ścianie lub oknie albo otwór w drzwiach. Trzeba pamiętać, że gdy miejscem pracy kotła będzie łazienka, to zapewnienie mu dostatecznej ilości świeżego powietrza może spowodować jej nadmierne wychłodzenie, a to może być nieprzyjemne dla korzystających z niej mieszkańców, zwłaszcza podczas kąpieli. Problemów z niedoborem powietrza nie będzie, jeśli wybierzemy kocioł z zamkniętą komorą spalania, w którym powietrze jest zasysane przez wentylator bezpośrednio do szczelnej komory spalania przewodem wyprowadzonym przez komin lub ścianę domu. Powodem niewłaściwej pracy kotła z otwartą komorą spalania może być także nieodpowiedni komin - o zbyt małej powierzchni przekroju albo za niski krótszy niż 4 m w przypadku kotła gazowego 5 m - olejowego). W niższym kominie ciąg będzie niewystarczający. Kocioł zostanie wtedy wyłączony za sprawą czujnika ciągu kominowego, w który są wyposażone nowoczesne urządzenia grzewcze. Dobry komin, podobnie jak dobry kocioł, może stracić swoje właściwości podczas eksploatacji. Dlatego przynajmniej raz w roku (najlepiej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego), a jeszcze lepiej dwa razy w roku należy wezwać kominiarza, który sprawdzi i wyczyści przewody spalinowe. Przewodom dymowym, odprowadzającym dym z kotłów na paliwa stałe, czyszczenie należy się aż cztery razy w roku.