Ogrzewanie powietrzne


Układ rur w fundamencie musi być dobrze przemyślany, aby do wszystkich pomieszczeń dostarczały odpowiednią ilość ciepła. Po zrobieniu projektu nie można go dowolnie zmieniać
Układ rur w fundamencie musi być dobrze przemyślany, aby do wszystkich pomieszczeń dostarczały odpowiednią ilość ciepła. Po zrobieniu projektu nie można go dowolnie zmieniać

Zgodnie z nazwą w przewodach rozprowadzających ciepło ma powietrze, a zamiast grzejników - kratki wentylacyjne, którymi jest ono nawiewane do pomieszczeń.


Źródłem ciepła może być kocioł nadmuchowy zasilany gazem lub olejem albo nagrzewnica elektryczna.
Kratki nawiewne powinny być tak rozmieszczone, aby wypływający z nich strumień powietrza nie był skierowany bezpośrednio na osoby przebywające w pomieszczeniu. Dlatego kanały transportujące ogrzane powietrze i ich wyloty (kratki) umieszcza się w podłodze albo mniej więcej 15 cm od sufitu. Obie lokalizacje są niedoskonałe - pierwsza dlatego, że powietrze nawiewane do pomieszczeń unosi kurz, druga - bo ogrzewa głowę, a nogi pozostają w chłodniejszej strefie. W domach jednorodzinnych stosuje się kanały ze specjalnych płyt z włókien szklanych połączonych żywicą termoutwardzalną albo z pianki poliuretanowej pokrytej folią aluminiową. Dzięki temu są lżejsze niż zwykłe blaszane, łatwiej je zamontować i lepiej tłumią hałas. Nie wymagają też izolowania cieplnego. Układ wyposaża się w filtry i często w nawilżacze (przeważnie parowe), które mają dostarczać wilgoć do powietrza nadmiernie wysuszonego podczas ogrzewania w kotle. W systemie ogrzewania powietrznego połączonego z wentylacją tylko część nawiewanego powietrza jest niezbędna ze względów higienicznych, reszta służy wyłącznie do transportowania ciepła, więc można ją - po podgrzaniu (ale tylko trochę, bo ma temperaturę zbliżoną do panującej w domu) - ponownie do nich nawiewać. Dzięki recyrkulacji można w prosty sposób zmniejszyć zużycie energii do ogrzewania. Nie wolno jednak przesadzić z ilością powietrza nawiewanego powtórnie. Zawsze w strumieniu nawiewanym do pomieszczeń pewna jego część musi być świeża, co najmniej taka, jaka fest wymagana w polskich przepisach ze względów wentylacyjnych. Ogrzewanie powietrzne nadaje się szczególnie do domów zbudowanych: materiałów o niskiej akumulacyjności ciepła na przykład szkieletowych), ponieważ ogrzewa głównie powietrze, a tylko w niewielkim stopniu podnosi temperaturę przegród. W domu szkieletowym w przestrzeni wewnątrz przegród łatwo jest także poprowadzić kanały wentylacyjne. Instalacja nie jest dużo droższa od wodnej z grzejnikami zrobionej z dobrych materiałów, a może nie tylko ogrzewać, ale także pełnić funkcję wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej.