Projekt


Dzięki pompie ciepła możemy ogrzewać dom tanio, ale najpierw czeka nas niemały wydatek na zakup urządzenia i wykonanie instalacji dolnego źródła. Problem dolnego źródła odpada, gdy pompa pobiera ciepło z powietrza
Dzięki pompie ciepła możemy ogrzewać dom tanio, ale najpierw czeka nas niemały wydatek na zakup urządzenia i wykonanie instalacji dolnego źródła. Problem dolnego źródła odpada, gdy pompa pobiera ciepło z powietrza

Wykonanie instalacji co. jest ważnym i kosztownym etapem budowy domu. Im lepiej go zaplanujemy, tym większa szansa, że prace przebiegną szybko i sprawnie, a ich rezultat w pełni nas zadowoli.
Oczywiście trzeba zacząć od zrobienia projektu. Takie hasło brzmi już jak mantra. Na szczęście wielu inwestorów to rozumie i docenia. A co najważniejsze - bierze sobie do serca.

Sporządzenie projektu


W zasadzie nie istnieje gotowy, który można zrealizować bez jakichkolwiek modyfikacji. Nawet gdy kupuje się gotowy projekt domu zawierający w komplecie dokumentacji również gotowy projekt instalacji grzewczej, zwykle wymaga on adaptacji do nowych warunków:
• przeliczenia wielkości zapotrzebowania na ciepło, jeśli przewidziano w nim lokalizację domu w innej niż nasza strefie klimatycznej Polski (obowiązuje wtedy inna wartość temperatury obliczeniowej - w zależności od regionu Polski - wynosi ona od -16 do -24°C) albo zmieniła się izolacyjność przegród w stosunku do projektowanej;
• dobrania właściwych parametrów kotła, grzejników i instalacji
• odpowiedniego rozplanowania całości, na przykład w związku ze zmianą sposobu wykorzystania niektórych pomieszczeń;
• zmiany sposobu regulacji instalacji na odpowiedni do naszych oczekiwań (a nie statystycznej rodziny).
Adaptacja projektu może mieć różny zakres, czasem konieczne jest zamówienie nowego opracowania. Powodem może być zamiar radykalnej zmiany sposobu ogrzewania, na przykład z grzejnikowego na podłogowe, z wodnego na powietrzne albo z zasilanego kotłem na czerpiące energię za pomocą pompy ciepła. Kiedy zlecamy indywidualny projekt domu, sami musimy się zatroszczyć o projekt instalacji grzewczej i - w zależności od wybranego rodzaju ogrzewania - załatwić różne formalności w urzędach. Projekt powinien zawierać:
• rzuty ogrzewanych kondygnacji z wrysowanymi w nie grzejnikami, rozprowadzeniem przewodów i pionami lub szafkami rozdzielaczowymi;
• rozwinięcie instalacji (rysunek źródła ciepła, przewodów i grzejników, z pominięciem ścian budynku z oznaczoną mocą cieplna i wielkością grzejników, średnicami przewodów, nastawami na wszystkich elementach automatyczne regulacji, zaworami odcinającymi, odwodnieniami odpowietrzeniami itp.
• powinno być wykonane przez specjalistę oraz podpisane przez osobę mające uprawnienia do projektowania instalacji sanitarnych (kotłownia na gaz lub olej), gazowych (instalacja zbiornikowa i przyłącze gazu) lub elektrycznych (instalacja zasilająca ogrzewanie elektryczne). Zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego osoby te muszą też być członkami Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i być ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej. Koszt wykonania indywidualnego projektu instalacji centralnego ogrzewania wynosi zwykle 5-7% wartości instalacji, i zależnie od stopnia jej skomplikowania. Jeśli się zdecydujemy i na zakup kompletnego systemu do co. w firmie sprzedającej urządzenia j grzewcze i armaturę, często w ramach uzgodniona ceny za materiały zostaną również dobrane parametry instalacji i wykonany jej projekt.