Źle dobrane grzejniki...


Robiąc podłogówkę, nie można zapomnieć o odpowiedniej izolacji cieplnej i o taśmach brzegowych. Wygodnie jest układać rury na warstwie izolacji ze styropianu i folii z rastrem ułatwiającej zachowanie właściwych odstępów między rurami
Robiąc podłogówkę, nie można zapomnieć o odpowiedniej izolacji cieplnej i o taśmach brzegowych. Wygodnie jest układać rury na warstwie izolacji ze styropianu i flii z rastrem ułatwiającej zachowanie właściwych odstępów między rurami

Źle przyjęte straty ciepła mogą być przyczyną przewymiarowania grzejników.


Jeżeli będzie to dotyczyło w równym stopniu wszystkich grzejników, błąd będzie można naprawić, korygując parametry pracy instalacji, jeśli tylko niektórych, z wyregulowaniem instalacji może być prawdziwy problem. Dobierając grzejniki do instalacji, trzeba sprawdzić, jakie parametry przyjęto w projekcie, a jakie są podane w katalogu producenta grzejników. Najlepiej mieć projekt, w którym grzejniki zostały dobrane do rzeczywistej wartości parametrów obliczeniowych, jeśli nie, trzeba je dopasować, posługując się tabelą znajdującą się w materiałach technicznych producenta.

...lub źle zamontowane


Błąd polega najczęściej na odwrotnym podłączeniu zasilania i powrotu. Większość grzejników płytowych z króćcami podłączeniowymi od dołu jest zbudowana w taki sposób, że przewód zasilający instalacji centralnego ogrzewania trzeba podłączyć do lewego króćca (znajdującego się bliżej pionowej osi grzejnika), powrotny - do prawego. Odwrotne podłączenie (zasilanie - do prawego króćca, powrót - do lewego) może skutkować nawet 50-pro-centowym zmniejszeniem wydajności grzejnika. Mniejsza niż zakładana wydajność grzejników, a w rezultacie niedogrzanie pomieszczeń, mogą być spowodowane innym od projektowanego usytuowaniem, a także obudowaniem grzejnika. Każdy rodzaj obudowy pogarsza warunki wymiany ciepła między grzejnikiem a otoczeniem, czyli - podobnie jak niewłaściwe podłączenie - zmniejsza jego faktyczną wydajność o 10-20%, zależnie od typu grzejnika i szerokości szczelin między osłoną a podłogą i parapetem. Zasłanianie meblami - kanapą, biurkiem - ogranicza także dostęp do grzejnika, przez co trudniej jest go oczyścić z kurzu.