Powietrze w instalacji


Nowoczesne instalacje prowadzi się przeważnie w podłodze na warstwie ocieplenia lub w osłonie z peszla. Łagodne łuki zapobiegają niszczeniu przewodu na skutek wydłużania się pod wpływem temperatury
Nowoczesne instalacje prowadzi się przeważnie w podłodze na warstwie ocieplenia lub w osłonie z peszla. Łagodne łuki zapobiegają niszczeniu przewodu na skutek wydłużania się pod wpływem temperatury

Duże znaczenie dla prawidłowej pracy instalacji centralnego ogrzewania ma usuwanie powietrza, które może się do niej przedostać przez nieszczelności w jej elementach albo wraz z wodą wpuszczaną do instalacji.


Powietrza z grzejników można się łatwo pozbyć przez zamontowany na każdym ręczny odpowietrznik, używając do tego specjalnego klucza lub śrubokrętu. Do usuwania powietrza z innych fragmentów instalacji powinny służyć odpowietrzniki automatyczne, zamontowane w najwyższych miejscach instalacji, a w prowadzonych systemem rozdzielaczowym - przy rozdzielaczach. Jeśli trzeba spuścić wodę z instalacji - na przykład w celu usunięcia usterki - nie należy opróżniać całej, a jedynie (za pomocą odwodnień montowanych w najniższych punktach oraz przy rozdzielaczach i grzejnikach) fragment w pobliżu miejsca uszkodzenia. Po usunięciu usterki wodę należy uzupełnić, pamiętając jednak, że w instalacjach zamkniętych można to robić tylko sporadycznie (ilość wody uzupełniającej nie powinna przekraczać 5% całkowitej objętości wody w instalacji).