Próba szczelności


Kocioł do centralnego ogrzewania jest zwykle wykorzystywany także do podgrzewania wody użytkowej. Komfortowe korzystanie z ciepłej wody zapewni połączony z nim zasobnik z wężownicą, do której jest doprowadzona gorąca woda z kotła
Kocioł do centralnego ogrzewania jest zwykle wykorzystywany także do podgrzewania wody użytkowej. Komfortowe korzystanie z ciepłej wody zapewni połączony z nim zasobnik z wężownicą, do której jest doprowadzona gorąca woda z kotła

Jeśli się zdecydujemy na wodną instalację centralnego ogrzewania, po zamontowaniu źródła ciepła i przewodów, a przed podłączeniem grzejników trzeba koniecznie wykonać próbę jej szczelności.


Sprawa nabiera szczególnej wagi w przypadku instalacji grzejnikowych rozprowadzanych w wylewkach i ogrzewania podłogowego, ponieważ trudno zlokalizować przecieki w gotowej i zakrytej tynkiem czy posadzką instalacji, a jeszcze trudniej je naprawić. Próbę ciśnieniową trzeba przeprowadzić zgodnie z wytycznymi producenta rur, które powinny się znajdować w instrukcji montażu systemu, albo według standardowej procedury określonej w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji”. Wykonanie próby powinno być potwierdzone protokołem podpisanym przez wykonawcę instalacji, inspektora nadzoru i kierownika budowy lub wpisem do dziennika budowy.