Instalacja centralnego ogrzewania


Aby móc ogrzewać dom olejem, oprócz miejsca na kocioł trzeba także znaleźć miejsce na ustawienie zbiornika z paliwem
Aby móc ogrzewać dom olejem, oprócz miejsca na kocioł trzeba także znaleźć miejsce na ustawienie zbiornika z paliwem

W naszym klimacie mniej więcej przez połowę roku, zwykle od października do marca, dom trzeba ogrzewać. W przeciwnym razie temperatura w pomieszczeniach jest zbyt niska, aby można byto mówić o komforcie, a czasem nawet - w czasie mroźnych zimowych dni - by się w ogóle dało w nim mieszkać.Najczęściej ogrzewamy dom centralnie, instalacją rozprowadzoną od jednego dla całego domu źródła ciepła do wybranych pomieszczeń. Jakie źródło ciepła wybrać, jak się zabrać do budowy instalacji, jak uniknąć błędów?
Domy mieszkalne (całoroczne) najczęściej ogrzewa się centralnie, rozprowadzając ciepło z jednego, wspólnego dla całego domu źródła ciepła do poszczególnych pomieszczeń. Taki sposób ogrzewania zapewnia komfort i wygodę, a przy tym nie jest uciążliwy dla mieszkańców. Instalację można wyposażyć w urządzenia regulacyjne i dzięki nim dostarczać do pomieszczeń tylko tyle ciepła, ile jest wymagane ze względu na ich przeznaczenie i gwarantuje dobre samopoczucie osób, które w nich przebywają. Decydując się na ogrzewanie centralne, musimy ustalić dwie rzeczy: co będzie źródłem ciepła i jakiego czynnika użyjemy, aby jak najsprawniej rozprowadzić je do wybranych pomieszczeń.

Woda lub powietrze


W domowych instalacjach ciepło transportują woda lub powietrze. Woda jest wykorzystywana w instalacjach z grzejnikami albo ogrzewania podłogowego lub ściennego, a więc przekazujących ciepło głównie przez promieniowanie. Ma dużą pojemność cieplną (w instalacji jest jej zaledwie kilkadziesiąt litrów) i jest nietoksyczna, a więc nie stanowi zagrożenia w razie wycieku z przewodów. Ponieważ zamarza, gdy temperatura spada poniżej 0°C, oraz wrze, gdy przekracza 100°C, instalację trzeba chronić za pomocą automatyki przed wystąpieniem takich wartości temperatury. Woda pośredniczy jedynie w wymianie ciepła między źródłem a grzejnikiem, powietrze ogrzewa pomieszczenia bezpośrednio. Po ogrzaniu przez źródło ciepła jest do nich transportowane siecią przewodów, tak jak w systemach wentylacji mechanicznej. Większość ciepła jest przekazywana drogą konwekcji.